Actas

ACTA RENOVACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA
descarga
ACTA DE 1° SESION ORDINARIA 2022
ACTA DE 2° SESION ORDINARIA 2022
descarga
descarga
 

1ra Sesión Ordinaria COPLADEM  2023

                   ACTA               LISTA DE ASISTENCIA                ORDEN DEL DIA                         CONVOCATORIA